Configuratiebestanden op een Switch via CLI bijwerken