Bandbreedteprioriteitsconfiguratie voor de RV110W VPN-firewall