Een apparaat met primaire audio-uitgang configureren op een Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon