Configureer de apparaatcrediteuren op de FindIT-netwerkmodule