Systeeminstellingen configureren op de FindIT Network Probe