Een gebruiker beletten een bestand aan een e-mail te koppelen