Hoe zou de NTLM-verificatie er op het pakketniveau moeten uitzien?