De VPN 3000 Concentrator configureren om met de VPN-client te communiceren met behulp van certificaten