Instructies voor het indienen van regels voor FireSIGHT System