Configuratievoorbeeld van ACS Shell-opdrachtautorisatie voor IOS en ASA/PIX/FWSM