Configuratie van de variabele SNORT_BPF op een Defensiecentrum