Probleemoplossing "VCC op afstand is niet bijgewerkt"