DMVPN-hub als CA-server voor het configuratievoorbeeld van DMVPN