Configuratie van groepstoewijzing met behulp van Radius-class-attributie op Security Management-applicatie (SMA)