PIX/ASA 7.x en later: Configuratievoorbeeld van LAN-to-LAN IPsec VPN met overlappende netwerken