ASA/PIX 7.x en later: LAN-to-LAN en Easy VPN IPsec tunnels sluiten op dezelfde interfaceconfiguratie