Installatie en configuratie van de AMP-module via AnyConnect 4.x en AMP-controller