vEdge-routers configureren tijdens het onderhoudvenster