Probleemoplossing voor OMP-routeinstabiliteit in failover-scenario