CSR1000v HA versie 3 configureren op AWS, uurs en GCP