Probleemoplossing Hoog CPU-gebruik door invoerproces