Op klasse gebaseerde controle en Committed Access Rate vergelijken