75x/76xx router - gedistribueerde functies configureren en controleren