Op klasse gebaseerde QoS-details van uittrekkingsrechten toegepast op besturingsplane met SNMP