Instellen van RMON - alarmlampjes en gebeurtenissen instellen met SNMP-opdrachten