Telnet/SSH toegang tot apparaat met VRF's configureren