Configureer de eerste configuraties voor OSPF over niet-broadcast links