PIM Auto-RP-gedrag met andere RP-verdelingstechnieken in Configuratievoorbeeld voor SM-domein