Policy Routing met Catalyst 3550 Series Switch - Configuratievoorbeeld