Gebruik een statische route naar de Null0-interface voor luspreventie