ATT-bits filtering met CLNS-filter - Configuratievoorbeeld