Gebruik de opdrachten Vooraf instellen en Stand-by volgen