Taakverdeling via parallelle links voor probleemoplossing via Cisco Express-doorsturen