Configureer routekaarten die met herdistributieopdracht worden toegepast