Configuratie- en verificatieVXLAN met MP-BGP EVPN-besturingsplane.