Configureer tijden met behulp van EHRM SAF om beleid in PFRV3 te duwen