Probleemoplossing voor het hoge CPU-gebruik van Nexus 7000