Routerinterfaces en -modules voor probleemoplossing