VPN-taakverdeling voor CSM in Configuratievoorbeeld van gerichte modus