FWSM nieuwe verbindingen vallen met tussenpozen af na een upgrade op release 4.1.1 of hoger