De betekenis van debug ATM-gebeurtenissen op ATM-routerinterfaces