Configure a Next Hop IP Address for Static Routes (Een IP-adres van volgende hop configureren voor statische routes)