DDR-back-up configureren voor ISDN met snelkiezerprofielen