Probleemoplossing voor de Kiezer van de Uitgaande Optie van Cisco wanneer deze niet kan bellen