Kan TMS elk deel van de ingebouwde poortwachter in het TANDBERG-codec MCU beheren?