Problemen oplossen TelePresence Endpoint dat aan TMS wordt toegevoegd door automatisch de firewallstatus te wijzigen