Probleemoplossing met IP-telefoon niet geregistreerd - een casestudy