Probleemoplossing met één manier van audio-probleem met CLI Debug Outputs van Cisco IP-telefoon 7800/8800 Series