Procesorchestrator: Informatie tussen processen doorgeven