Probleemoplossing voor gemeenschappelijke problemen in ELM/PLM